BC Raak’m: Corona-protocol
Verantwoord samen sporten; met elkaar, voor elkaar.

Per: 28 september 2020

Vooraf:

Het Covid-19 virus heerst op grillige wijze en is serieus te nemen. Toch is het na de zomer weer mogelijk geworden om ook binnen te sporten. Maar dan wel onder duidelijke voorwaarden. Het RIVM heeft de toepasselijke normen gedefinieerd. Onze bond ‘Badminton Nederland’ heeft hier een nadere uitwerking aan gegeven voor onze badmintonsport en in haar voorgestelde protocol adviezen gegeven op tal van punten. Ook onze zaalverhuurder stelt eisen.

Dit heeft geleid tot het ‘Corona-protocol’ voor onze vereniging. Tot nadere orde is dit voor allen bindend om te volgen. Dat doen we voor ons zelf en voor het welzijn van elkaar.

In de loop van september is het Covid-19 virus steeds meer om zich heen gaan grijpen. Dit heeft tot tal van aanvullende maatregelen geleid. Op 28 september heeft de Nederlandse overheid nieuwe maatregelen afgekondigd die tot aanpassing van het ‘Corona-protocol’ voor onze vereniging leiden. Dit is hieronder verwerkt.

De basis uitgangspunten:

Centraal staat dat iedereen zijn verantwoording moet nemen, voor zichzelf en voor anderen. Net als in de rest van het dagelijks leven. Dus:

 • We komen niet spelen, trainen of deelnemen aan wedstrijden als we in quarantaine zijn, positief getest zijn op Corona, verdachte klachten hebben of een huisgenoot/gezinslid hebben met het virus en we de laatste 14 dagen nog contact met hem/haar gehad hebben terwijl hij/zij nog klachten had. Zie de actuele check van de rijksoverheid voor wijzigingen.
 • Indien er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan, gaan we direct naar huis.
 • Als we een positieve testuitslag op Covid-19 hebben gekregen, informeren we de mensen waar we recentelijk mee in contact geweest zijn. Dus ook de medespelers op de club.
 • We komen niet eerder dan 10 minuten voor aanvang in de sportaccommodatie.
 • De 1,5 (m) wordt in acht genomen. Zo veel mogelijk tijdens het spel en zonder uitzonderingen daarbuiten. In de kleedkamer, op de tribune, bij het indelingsbord en in de kantine: 1,5 (m) afstand betrachten.
 • We vermijden lichamelijk contact. Niet kussen/omhelzen bij begroeten en felicitaties enz., geen handen schudden voor- of achteraf, geen high-five enz.
 • Handen schoonmaken bij binnenkomst in accommodatie, voor en na een speelmoment, voorafgaand aan het aanraken van spullen (paaltjes en netten, indelingsbord, leenrackets).
 • We komen en gaan zo veel mogelijk in onze sportkleding. Indien nodig kan er van de kleedkamers en douches gebruik gemaakt worden. Er wordt dan 1,5 (m) in acht genomen.
 • De jeugd begint om 19:55 uur op te ruimen. De velden zijn pas om 20:00 uur beschikbaar voor de volwassenen. Voor zo ver men al voor 20:00 uur aanwezig is; plaatsnemen op de tribune met in acht name van 1,5 (m) afstand. Zodra de jeugd weg is; kunnen de volwassenen de velden op.
 • De kantine is tot nadere orde gesloten. Ook wanneer dit niet meer zo zou zijn, kiezen we ervoor om geen ‘nazit’ te doen met de competitie teams waar we tegen uitkomen (thuis of uit).
 • De aanwijzingen van de sport accommodatie-medewerkers volgen we op.
 • Er mag bij speelavonden, trainingen en wedstrijden geen publiek in de zaal aanwezig zijn. Een ouder/verzorger die jeugdcompetitiespelers wegbrengen voor een competitiewedstrijd ’uit’, gelden als ‘teambegeleider’ en mogen (vermits de ontvangende club en accommodatie dat ook toestaan) dan blijven kijken. Ouders/verzorgers die jeugdcompetitiespelers naar ‘thuiswedstrijden’ brengen gelden niet als ‘teambegeleider’ maar als ‘publiek’ en mogen helaas niet blijven kijken.
 • Op 28 september is voor samenkomsten een beperking voor maximum van 30 mensen aangegeven. Daarop gelden een aantal uitzonderingen. De 30 personen beperking geldt voorlopig niet voor sportgelegenheden en dus mogen er voorlopig meer dan 30 personen tegelijkertijd aanwezig zijn in een sportaccommodatie.

Praktische zaken:

Verder is het volgende nog belangrijk:

 • Iedere speelavond zal er een ‘Corona verantwoordelijke’ zijn. Dit wordt verlangd door accommodatie verhuurder BV Sport. De ‘Corona verantwoordelijke’ kan een bestuurslid zijn of een vrijwilliger namens het bestuur. Deze ‘Corona verantwoordelijke’ is aanspreekpunt voor de BV Sport medewerker, ziet toe op een juiste naleving van het protocol en speelt – indien nodig – op omstandigheden in. Op het indelingsbord wordt gemeld wie op die avond dienst doet als ‘Corona verantwoordelijke’.
 • Trainers, vrijwilligers en leden zijn niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van hun sportperiode welkom in de accommodatie.
 • Aan het begin van de avond zetten een beperkt aantal mensen alles klaar. Zij hebben vooraf hun handen schoon gemaakt.
 • Bij binnenkomst melden de volwassen recreanten zich bij de vrijwilliger welke die avond de spelindeling verzorgd. Alleen deze persoon hangt de kaartjes en de indeling op. De speelblokken blijven 15 minuten. De laatste speelronde waarvoor er ingedeeld wordt is die van 21:15 tot 21:30 uur. Neem ook rondom het indelingsbord de 1,5 (m) norm in acht.
 • Iedere groep speelt met de eigen shuttles. De recreantvelden krijgen een mandje met een goede shuttle.
 • Voorafgaand aan het spel en voordat de shuttle gepakt wordt, dient iedere speler zijn handen schoon te maken.
 • Iedere speler, speelt alleen met zijn eigen racket. Leen rackets van de club worden schoon uitgeleend. Voor gebruik ervan; handen schoonmaken.
 • Indien EHBO nodig is; wordt dit gedaan met handschoentjes aan en mondkapje op.
 • De vereniging zorgt dat protectie- en handschoonmaakmiddelen aanwezig zijn.
 • Voor opruimen van de velden; handen schoonmaken.

Tot slot:

Het bestuur begrijpt dat leden verschillend kunnen denken over de noodzaak en/of de relevantie van maatregelen. Indien gewenst, kun je het bestuur aanspreken hierover. Het bestuur kan het dan wegen. Dat is beter dan er onderling over te spreken. Onderling moeten we saamhorig zijn en samen borgen dat we er zo zorgvuldig mogelijk mee omgaan. Voor ons zelf en voor het welzijn van anderen. Iedereen die wil komen sporten moet zich vervolgens comfortabel kunnen voelen bij de wijze waarop een ieder er mee om gaat. Dat moet het uitgangspunt zijn en de spirit waarin we het samen doen. Daarbij is het helemaal niet bezwaarlijk om elkaar respectvol erop aan te spreken. We moeten elkaar ondersteunen om het zo goed mogelijk te doen. Dat is de beste borg om komend badmintonseizoen onze sport te kunnen bedrijven.

Het ‘Corona-protocol’ kan inhoudelijk aangepast worden. Door voortschrijdend inzicht en/of omdat richtlijnen van de overheid of bijv. de zaalverhuurder veranderen. Indien dat zo is, zullen we dit aan allen communiceren.