De contributie voor een seizoen badmintonnen is:

Jeugdleden: 99,76 euro p/j
Jeugdleden competitie: 126 euro p/j (uitgezonderd starterscompetitie)

Senioren    : 157,52 euro p/j
Senioren competitie: 204,76 euro p/j

Contributie wordt onder IBAN in vier termijn afgeschreven (met een machtiging)

Onder voorbehoud van wijzigingen!