Grou, 28-10-2018, uitslag 0-8

BCRaakm281020180011

BCRaakm281020180024

BCRaakm281020180025