Aan onze jeugdleden alsook hun ouder(s)/verzorger(s),

Vanavond sprak onze premier het land toe. De zorgwekkende ontwikkelingen rondom de Corona pandemie maken een verregaande lock down noodzakelijk. Hopelijk blijkt dit effectief om het aantal nieuwe besmettingen terug te kunnen dringen. Dan zouden de maatregelen beperkt kunnen blijven tot vooreerst 5 weken.

Zelfstandig buiten sporten (of met maximaal twee personen of met de andere leden van hetzelfde huishouden) mag en wordt aanbevolen. Maar binnensporten moet even pauzeren. Helaas ook voor de jeugd. Dat betekent dat we met ingaande van aanstaande woensdag een aantal weken geen badmintonavond meer kunnen aanbieden voor onze jeugd. Dat begroot ons zeer omdat we weten hoe fijn de meeste jeugdleden het vinden om samen te komen en samen met badminton bezig te zijn. We zijn blij dat we het badmintonnen voor de jeugd de afgelopen periode konden blijven verzorgen maar we moeten – in lijn met het afgekondigde beleid – daar nu even pas op de plaats in maken.

Gebaseerd op de nu afgekondigde tijdsduur van de nieuwe maatregelen zou er op woensdag 20 januari weer herstart kunnen worden. Maar of dat ook zo uitkomt zullen we moeten afwachten. Wij zullen hier tijdig bij u op terug komen.   

Een groot deel van de afgekondigde lock down periode wordt ingenomen door de Kerstvakantie. De invulling ervan zal dit jaar wellicht wat anders zijn dan anders. Maar we hopen voor iedereen dat het mooie karakter er van behouden blijft en positieve afleiding en vreugde zal brengen.

Namens het bestuur en alle vrijwilligers die betrokken zijn bij het badmintonnen voor de jeugd, wensen we onze jeugdleden en hun ouder(s)/verzorger(s) hele fijne Kerstdagen toe en een goede jaarwisseling. We hopen jullie in 2021 allemaal snel weer terug te kunnen zien in de sporthal. Dan gaan we weer fijn samen van het badmintonnen genieten.

Namens het bestuur van BC Raak’m

 Sander Schakelaar