Kalender

wo sept 23, 2020 @18:45 - 20:00
Jeugdtraining
wo sept 23, 2020 @20:00 - 22:30
Senioren speelavond
wo sept 30, 2020 @18:45 - 20:00
Jeugdtraining
wo sept 30, 2020 @20:00 - 22:30
Senioren speelavond
wo okt 07, 2020 @18:45 - 20:00
Jeugdtraining
wo okt 07, 2020 @20:00 - 22:30
Senioren speelavond
wo okt 14, 2020 @20:00 - 22:30
Senioren speelavond
wo okt 21, 2020 @20:00 - 22:30
Senioren speelavond
wo okt 28, 2020 @20:00 - 22:30
Senioren speelavond
wo nov 04, 2020 @20:00 - 22:30
Senioren speelavond

Beste badminton vrienden,

Twee weken geleden hadden we laatste speelavond van onze club. Een dag erna moesten we mededelen dat we alle verdere activiteiten moesten opschorten. Inmiddels zijn we twee weken verder en is onze samenleving in Nederland keihard geraakt door de ontwrichtende werking van het Corona virus. Het maatschappelijke leven maar ook de normale menselijke interactie is weg. Dat is ontzettend en heeft veel consequenties. Onze gedachten gaan uit naar de snel groeiende groep mensen die ook direct met ziekte door het Corona virus te maken hebben gehad en – op welke manier dan ook – verdrietige dingen hebben moeten meemaken. Wanneer dit uiteindelijk onder controle zal zijn, zullen we allemaal mensen in onze persoonlijke omgeving kennen die ziek zijn geweest. Verreweg de meeste zullen herstellen maar er zullen ook mensen wegvallen.

 Wij hopen natuurlijk dat jullie alsook iedereen in jullie naastenkring gezond zullen blijven en het verder ook goed blijven maken. Wij wensen iedereen veel sterkte om van de omstandigheden het beste te maken. Juist nu moeten we saamhorig zijn. De eerste indrukken zijn dat dit in Nederland en hier in onze leefomgeving goed gaat. Er ontstaan veel mooie, zorgzame initiatieven. Waar mogelijk zijn mensen er voor elkaar. En men houdt rekenschap met elkaar door de afgekondigde maatregelen in acht te nemen. En zo hoort het ook.

 Het is inmiddels duidelijk geworden dat het verbod op samenkomsten het verenigingsleven tot de zomerperiode stil legt. De activiteiten van BC Raak’m zullen dit seizoen dan ook niet meer hervat worden. BC Raak’m mag dan wel haar activiteiten opgeschort hebben maar we zitten niet stil. Als bestuur proberen we met het abrupte seizoeneinde om te gaan en alle lopende zaken goed te regelen. Verder richten we ons op de voorbereidingen van het nieuwe seizoen. En dat is belangrijk. Want we zijn ons meer dan ooit bewust dat we als verenigingen met elkaar een mooi iets hebben en een belangrijke maatschappelijke rol te vervullen hebben. Dus we moeten er voor zorgen dat dit zo dadelijk weer op een positieve manier verder kan gaan.

 De komende tijd maken we afspraken met de groep trainers voor hoe we van volgend seizoen weer een succes gaan maken en zal er afgestemd worden welke (jeugd)leden in welke competities teams mee gaan doen. Ook zullen we proberen om alle zaken tijdig met het regiobestuur en de badmintonbond te regelen. Heb je vragen of opmerkingen over zaken als deelname aan de competitie, meldt dit dan. Ook over alle andere (persoonlijke) zaken blijven we gewoon benaderbaar.

 De Poiesz jeugdsponsor actie is om begrijpelijke redenen afgebroken. Het valt enorm te waarderen dat Poiesz besloten heeft om iedere vereniging die meedeed een bedrag van Euro 1.000,- te schenken. Onze sponsor commissie heeft namens BC Raak’m een bedankmail naar de concernleiding gestuurd.

 Wij vertrouwen erop jullie hiermee weer goed op de hoogte te hebben gebracht.

 Voor nu rest ons om iedereen een zo goed mogelijke periode toe te wensen. Veel sterkte met alle aanpassingen in jullie dagelijks leven. Houdt rekening met elkaar en wees er voor elkaar. En vooral; blijf gezond.  

 Met positieve groet,

Namens het bestuur van BC Raak’m
Sander Schakelaar