“Bijpraten met de club”
Geschreven door: Geert Leijstra
woensdag 03-10-2018 | 19:00-20:00

We waren weer bij de jaarlijkse ledenvergadering aangekomen. Met een grote opkomst van de leden. Dat is heel positief. Voorzitter Sander Schakelaar mocht namens deze mooie club het welkomstwoord doen. Er werd geen bezwaar gemaakt op de agenda. Wel een correctie, Tjaart speldden sommigen met een d als laatste letter. Dat misverstand zal in de doofpot gestopt worden. Saskia mocht het jaarverslag weer oplezen. Mogelijkheden werden besproken om de inkoop te verhogen van de paaseieren. De club was altijd vatbaar voor verbetering. Tjitte ging erover en begon erover. De kascommissie moest vervangen worden na iedere twee jaar. Peter was van de sponsorcommissie. Het was een mooi idee om een drieluik-indeelbord met advertenties erbij te realiseren. Of het shuttle-sponsoren. Sponsoren schenken de shuttles. Met de meeropbrengsten wordt voor de sponsoren iets leuks georganiseerd als dank. Het is geen verplichting. Peter Jagersma presenteerde het tussendoor.
Er werd ook naar het aankomend veertigjarig jubileum toegeleefd. Paul Radder had zich al beloofd voor de jubileumcommissie, een naamgenoot kwam dan goed van pas. Hij keek andere Paul al aan. Daar trapten ze niet in. Paul Trip wilde wel een deel op zich nemen eventueel. Het einde was alweer gauw bereikt. Zo konden we weer uitgesproken badmintonnen.